Kaimo gyventojų ir gyvenviečių skaičiaus kaita 1959–2011 m. Ignalinos rajono pavyzdžiu / An Example of Changing Of Residents of Rural Areas and of Settlements in Ignalina Region in 1959–2011

Geografija ir edukacija, Nr. 3, 2015, p. 14 – 25.

Jolanta Butkutė, Olga Titova
Lietuvos edukologijos universitetas / Lithuanian University of Education Sciences

Straipsnyje nagrinėjami esminiai gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus pokyčiai skirtinguose Lietuvos teritorijos vienetuose – savivaldybėse. Pokyčiai analizuojami buvusių gyventojų surašymo pagrindu – pateikiami detalūs duomenys. Straipsnį sudaro kelios dalys, kuriose nagrinėjama kaimo gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus kaita savivaldybėse. Analizuojamas kaimo gyvenviečių tinklas ir šio tinklo išsidėstymo dėsningumai atskirais laikotarpiais, gyvenviečių be gyventojų skaičiaus kaita, pateikiamos kaimo gyvenviečių perspektyvinės prognozės. Pirmoje dalyje pristatoma kaimo gyventojų skaičiaus kaita 8 Lietuvos rajonų pavyzdžiu, analizuojama gyventojų skaičiaus kaita kaimo vietovėse 1959–2011 metų laikotarpiu, nagrinėjami dėsningumai, aiškinamos gyventojų skaičiaus mažėjimo atskiruose Lietuvos rajonuose priežastys. Antroje dalyje didesnis dėmesys yra skiriamas vieno Lietuvos rajono gyvenviečių ir gyventojų skaičiaus kaitai analizuojamu laikotarpiu. Čia pateikiama Ignalinos rajono gyvenviečių skaičiaus kaita, dėsningumai, analizuojamos kaimo gyvenvietės pagal gyventojų skaičių jose. Nurodomos Ignalinos rajono kaimo gyvenviečių skaičiaus ir jo kaitos priežastys. Trečioje dalyje aptariama Ignalinos rajono gyventojų skaičiaus kaita, analizuojami gyventojų pokyčiai šioje savivaldybėje per 52 metų laikotarpį.

Reikšminiai žodžiai: kaimo gyvenvietės, kaimo gyventojai, 1959–2011 m. visuotiniai gyventojų surašymai. 

Abstract

The article covers the demographic rural settlements and changes in the general population census basis. The article consists of three parts that deal with rural settlements and population change. First part consist of several different district of Lithuania rural population changes, analysis period of 1959–2011 year. The second part analysis the rural settlements changes and them reasons in Ignalina district. Third part analysis the changes of rural population during analysed period.

Keywords: rural settlements, rural population, population census.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF