Konferencija LR Seime apie saugomas teritorijas

Konferencijoje „Saugomų teritorijų sistema – Lietuvos šimtmečio laimėjimas” Lietuvos geografų draugijos prezidentė Genovaitė Kynė skaitė pranešimą „Saugomos teritorijos – kitokia erdvė ugdymuisi”.

Pranešimas iliustruotas Jaunųjų geografų mokyklos veikla, kuri gyvuoja nuo 1986 metų (įkurta dr. Rimanto Krupicko) ir pildo savo stovyklų žemėlapį Lietuvos saugomose teritorijose bei Genovaitės gimtojo Užpalių krašto, kuris yra ir LGD įkūrėjo prof. Kazio Pakšto tėviškė, bendruomenės veikla.

Prisegtukai: