Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursas

Aplinkos ministerija ir Kraštovaizdžio architektų sąjunga skelbia 2011 m. Kraštovaizdžio architektūros darbų konkursą.

Darbų grupės:

  • kraštovaizdžio planavimo darbai, 
  • kraštovaizdžio projektavimo darbai, 
  • kraštovaizdžio rekultivacijos projektai,
  • kraštovaizdžio tiriamieji darbai.

Konkursas vyks pagal aplinkos ministro patvirtintus nuostatus, kurie yra paskelbti „Valstybės žiniose“ (Žin., 2011, Nr. 83-4056) ir Aplinkos ministerijos tinklapyje.

Autoriai iki šių metų rugsėjo 19 d. kviečiami į Aplinkos ministerijos Kraštovaizdžio skyrių skaitmeninėje formoje pristatyti 1-5 pastarųjų 4 metų darbus, prisidedančius prie pamatinių Europos kraštovaizdžio konvencijos ir Lietuvos kraštovaizdžio politikos nuostatų įgyvendinimo.

Darbai bus vertinami pagal sprendžiamų problemų kompleksiškumą ir apimtį, numatytų kraštovaizdžio tvarkymo ir apsaugos priemonių pagrįstumą, taikytų metodų naujumą, kūrybiškumą, aktualumą, svarbą kraštovaizdžio identiteto apsaugai ir tolimesnei raidai. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kiek projekte numatyti veiksmai yra reikšmingi visuomenei, kaip aktyviai jame dalyvauja vietos bendruomenė, kokia yra edukacinė, mokslinė darbo vertė.

Visi konkursui pateikti darbai bus eksponuojami Aplinkos ministerijos tinklapyje. Darbus vertins aplinkos ministro sudaryta komisija, kuriai vadovaus Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius Vidmantas Bezaras. Iki 20 geriausių darbų, kuriuos atrinks komisija, bus apdovanoti Aplinkos ministro padėkos raštais bei pristatyti specialiame renginyje ir publikuoti Konkurso kataloge.

Išsamesnės informacija apie konkursą suteiks Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento Kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Godienė (tel. 266 3614, el. paštas g.godiene@am.lt).