Kraštovaizdžio samprata ir planavimas. Mokomoji knyga (P. Kavaliauskas, VU leidykla)

Geografijos ir kraštotvarkos katedros leidinys.