G. Pociūtės disertacija „Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje”

2014 m. gegužės 9 d. 15 val. G. Pociūtė ginsis disertaciją, kurios tema „Periferingumo teritorinė raiška Lietuvoje” (Fizinė geografija 06 P). Vadovas doc. dr. Vidmantas Daugirdas (Lietuvos socialinių tyrimų centras). Gynimas vyks Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto salėje (T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).

Anotacija:
Mokslinių darbų, teoriškai ar praktiškai akcentuojančių periferingumo tematiką išties yra nemažai, tačiau iki šiol nėra aiškiai ir galutinai apibrėžta periferinio regiono samprata, be to, retai kalbama apie periferizacijos procesą ar nustatomas regionų periferingumo laipsnis. Periferijos tyrimuose jaučiamas geografinio-kompleksinio požiūrio į periferiją trūkumas. Mokslų integracija analizuojant pasirinktą problemą yra viena pagrindinių rekomendacijų, kadangi siauras požiūris į periferiją nebeatitinka šių dienų aktualijų, nes stabdo ne tik objekto sampratos vystymąsi, bet ir apriboja pačios periferijos kaip teritorinio reiškinio pažinimo galimybes. Šiuo moksliniu darbu siekiama užpildyti trūkstamą periferingumo tyrimų nišą ir prisidėti prie periferijos kompleksinės geografinės sampratos vystymo. Disertacijoje periferijos kompleksinis vertinimas atliekamas remiantis septyniais vertinimo aspektais: pasiekiamumo, demografiniu, socialiniu, ekonominiu, kultūriniu, politiniu bei gamtiniu. Šis disertacinis darbas – tai bandymas, apjungiant įvairių sričių rodiklius, pateikti kompleksinį požiūrį į periferiją, remiantis statistikos rodiklių reikšmėmis išskirti skirtingo periferingumo laipsnio periferinius regionus Lietuvos teritorijoje.

Daugiau informacijos Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.