Kviečiame diskusijai „Ar pajėgūs išsaugoti kaimų pavadinimus – nematerialųjį tautos kultūros paveldą?”

Gerbiami Lietuvos geografų draugijos nariai,

Primename, kad lapkričio 6 d. (ketvirtadienį) LGD kartu Etninės kultūros globos taryba prie LRS organizuoja diskusiją dėl vietovardžių išsaugojimo „Ar pajėgūs išsaugoti kaimų pavadinimus – nematerialųjį tautos kultūros paveldą?”. Diskusija vyks Vilniaus universiteto, Gamtos mokslų fakultete (M. K. Čiurliongio g. 21) Didžiojoje auditorijoje (214 kab., II a.).

1959 – 1989 m. iš gyvenamųjų vietovių sąrašo išbraukta 5,6 tūkst. sunaikintų kaimų ir viensėdžių ir jų skaičius nuo 25143 sumažėjo iki 19529.  Lietuvai atkūrus valstybės nepriklausomybę ir paveldėtojams sugrąžinus sovietmečiu nusavintą savininkų žemę, ji sugrąžinta visuose ,,išbrauktuosiuose“ kaimuose ir viensėdžiuose, įrašant jų pavadinimus į žemės nuosavybės atstatymo dokumentus. Atminties tęstinumas, atrodė, atgyja – gyvenamųjų vietovių Lietuvoje padaugėjo iki 21000, tačiau agrarinių teritorijų tuštėjimui/kaimų nykimui tebevykstant ir toliau, daugybė išbrauktų kaimų pavadinimų į gyvenimą/vartojimą nesugrįžo.

Daugeliui suprantama, jog gyvenamųjų vietovių vardai, kaip ir kiti vietovardžiai, yra kalbos aruodas, tačiau kasdienybėje pasimiršta, jog tai ir krašto istorinės – kultūrinės atminties lobynas. Šių melioracijos metu sunaikintų ir vėliau sunykusių kaimų neatstatysime, bet dar galime išsaugoti jų pavadinimus – nematerialųjį tautos kultūros paveldą.

Diskusijoje dalyvauja:

  • doc. dr. Filomena Kavoliutė (Vilniaus universiteto Geografijos ir kraštotvarkos katedra)
  • prof. dr. habil. Rimantas Žaromskis (Klaipėdos universiteto Jūros mokslų ir technologijų centras)
  • dr. Laimutis Bilkis (Lietuvių kalbos institutas)
  • Virginijus Jocys (Etninės kultūros globos taryba prie LRS)
  • VšĮ GIS-Centras, VRM Viešojo valdymo politikos departamento atstovai

Pagarbiai,
LGD valdyba

Prisegtukai: