Lenkijos geografų draugijai – 100 metų!

2018 m. balandžio 13 d. Lietuvos geografų draugija pasveikino Lenkijos geografų draugiją su veiklos 100- mečiu. 2018 m. sausio 27 d. suėjo 100 metų nuo Lenkijos geografų draugijos įkūrimo: geografų bendruomenė Lenkijoje susibūrė išsyk paskelbus šalies nepriklausomybę.

Varšuvos universiteto Geografijos ir regionų studijų fakultetas, Lenkijos geografijos draugija, Lenkijos mokslų akademijos Geografinių mokslų komitetas, Geografinių institutų ir fakultetų direktorių taryba ir dekanai Varšuvos universiteto Geografijos ir regionų studijų fakultete surengė Lenkijos geografijos kongresą Lenkijos geografijos draugijos 100-ojo ir Varšuvos universiteto 100-ojo jubiliejaus proga. Šio renginio metu vykusioje oficialioje ceremonijoje Lenkijos kolegas visų Lietuvos geografų vardu lenkų ir anglų kalbomis pasveikino, dovanas prezidentui prof. habil. dr. Antoni Jackowski teikė LGD prezidentė Genovaitė Kynė, Sakalas Gorodeckis, Dovilė Krupickaitė, ir Giedrė Godienė. 

Draugijos jubiliejus buvo švenčiamas visus 2018 metus – išleistos knygos, surengtos parodos, nacionalinis kongresas, vyko seminarai, vieši renginiai, tarpvalstybinių geografinio bendradarbiavimo sutarčių pasirašymas, nacionalinių geografinių apdovanojimų ceremonijos ir kt..

Tarp kitų 100-mečiui pašvęstų darbų – specialus kreipimasis „Lenkijos geografų žinia visiems pasaulio geografams“. Jame pabrėžiama, kad geografai įnešė itin svarų indėlį nustatant šiuolaikinės Lenkijos valstybės sienas, ugdant jos pilietinę visuomenę, keliant jos ūkį ir palaikant patriotinę dvasią. II Pasaulinio karo metu nemaža Lenkijos geografų žuvo dėl nacių ir sovietų okupacijų bei represijų. Pokaryje geografai prisidėjo prie visų svarbiausių valstybės reikalų (reorganizavo administracinę struktūrą, padėjo įveikti socialinius, ekonominius iššūkius, kūrė aplinkosaugos ir kraštovaizdžio apsaugos sistemas ir kt.). Šiandien jie įtraukti į visų nacionalinių, regioninių ir vietinių valdymo struktūrų formavimą, visų lygmenų planavimo procesus; jų tyrimai apima visas žemės sferas ir padeda valdyti įvairiausio pobūdžio krizes.

Lenkijos geografai savo tyrimais, atradimais, administracine veikla daug prisidėjo prie geografijos vystymosi pasaulio mastu, tvirti jų tarptautiniai ryšiai, grindžiami moksliniais ir asmeniniais saitais, bendrais mokslinių tyrimų projektais, ekskursijomis. Lenkijos draugija nuo 1924 m. yra Tarptautinės geografinės sąjungos (IGU) narė, aktyviai dalyvaujanti (įskaitant pirmininkavimą) šios organizacijos veiklose. Draugija yra Europos geografinių draugijų asociacijos narė nuo pat įkūrimo 1997. Lenkijos geografijos draugija didžiuojasi išsaugota bendruomenės vienybe ir vertybėmis – savo tyrimais siekti Tiesos, tarnauti žmonėms. Jie ragina visus geografus puoselėti tyrimų ir žodžio laisvę! Linkėdami disciplinai klestėjimo, Lenkijos kolegos įsipareigoja ir toliau stiprinti geografijos vaidmenį visuomenėje. 

Lenkijos geografų draugija turi 21 padalinį, 10 teminių sekcijų, ji šiandien jungia daugiau nei 1200 narių. Lenkijos geografų draugijos prezidentas, prof. habil. dr. Antoni Jackowski, yra žymus turizmo, istorinės Lenkijos geografijos mokslinės mokyklos kūrėjas, dirbęs Krokuvos Jogailos universitete ir gavęs beveik visus įmanomus mokslo laipsnius ir garbės apdovanojimus, išsiskiriantis ypatinga asmenine ir akademine kultūra.  Jis vadovavo Geografijos ir erdvinio planavimo institutui, kur įkūrė Religijos geografijos katedrą; buvo Jogailos universiteto Biologijos ir Žemės mokslų fakulteto profesorius, dekanas; parašė daugiau nei 300 mokslo darbų, iš kurių beveik 30 knygų.