Lietuvos jaunimo sklaida ir teritoriniai psichologinės gerovės veiksniai / The territorial destribution of youth and territorial factors of psychological well-being in Lithuania

Geografija ir edukacija, Nr. 11, 2023, p. 31 – 42.
DOI: http://dx.doi.org/10.5200/GE.2023.3

Gabrielė Zubovič, Giedrė Beconytė
Vilniaus universitetas / Vilnius University

Santrauka

Šiuolaikinis mokyklinio amžiaus jaunimas yra veikiamas įvairių gyvenimiškų situacijų ir pasirinkimų, kurie gali lemti didelę jų būsimojo gyvenimo dalį. Vieni savo problemas gali spręsti savarankiškai ir pasitelkdami aplinkinių pagalbą, tačiau kita dalis jaunų asmenų nemoka tinkamai spręsti kylančių problemų ir (ar) nedrįsta ar yra sunku paprašyti pagalbos dėl vis dar esančios stigmos visuomenėje. Pastebima, kad jaunų asmenų psichologiniai negalavimai darosi vis dažnesni, juos reikia vertinti rimtai, nes blogiausiu atveju tai gali privesti prie savižudybės. Straipsnyje pristatoma mokyklinio amžiaus jaunimo sklaida ir situacija Lietuvoje. Apžvelgiama jų galimybė prireikus gauti psichologinę pagalbą iš organizacijų ar privačių asmenų.

Reikšminiai žodžiai: mokyklinio amžiaus asmenys, psichologinę pagalbą teikiančios organizacijos, psichologinė sveikata, žalingi įpročiai, skurdas.

Summary

Today‘s young people of school age are exposed to a wide range of life situations and choices that may determine a large part of their future lives. While some young people are able to deal with their problems on their own and with the help of others, others are unable to deal adequately with their problems and/or are hesitant or have difficulty asking for help because of the stigma that still exists. While it is possible to observe that ‚having‘ a psychological disorder is becoming more common among young people, it must be taken just as seriously as the worst case scenario, which can lead to suicide. This article presents the prevalence and situation of school-age youth in Lithuania. It looks at their access to psychological help from organisations or private individuals when needed.

Keywords: School-age youth, organizations providing psychological help, psychological health, harmful habits, poverty, Lithuania.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF