Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos

Naujausia „Visuomenės geografijos ir demografijos instituto” knyga „Lietuvos retai apgyvendintos teritorijos„. Knygos autoriai Daugirdas D., Burneika D., Kriaučiūnas E., Ribokas G., Stanaitis A., Ubarevičienė R.

Daugiau informacijos apie knygą – http://demografija.lt/