Nacionalinė konferencija „Jūros mokslai ir technologijos – 2014”

Kviečiame dalyvauti Nacionalinėje konferencijoje „Jūros mokslai ir technologijos – 2014” (http://www.ku.lt/jmtc/konferencijos/). Šiemet šis mokslinis – praktinis forumas apjungs tris iki šiol atskirai Klaipėdos universitete vykusias tradicines mokslines konferencijas: „Technologinių mokslų darbai Vakarų Lietuvoje”, „Jūros ir krantų tyrimai” ir „Fundamentiniai, taikomieji tyrimai ir inovacijos mokslų sandūroje”.

Konferencijos tikslas – paskatinti įvairių sričių mokslininkų, sumaniųjų technologijų specialistų, mokslui imlaus verslo atstovų, vyriausybinių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovus glaudesniam bendradarbiavimui, siekiant spartaus Lietuvos jūrinio sektoriaus vystimosi, mėlynosios ekonomikos augimo bei saugios ir veiksmingos laivybos plėtros, tuo pačiu užikrinant gerą jūros aplinkos būklę ir tvarų jūrinių išteklių naudojimą.

Kviečiame pristatyti Lietuvos jūrinio mokslo pasiekimus, paskelbti vykdomų projektinių veiklų
rezultatus, apibendrinti mokslines idėjas ir aptarti galimą bendrą Lietuvos mokslo ir verslo atsotuvų dalyvavimą naujoje ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programoje „Horizon 2020” ir jungtinėje Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programoje BONUS.

Numatomas dalyvių skaičius – apie 200.
Konferencija vyks 2014 m. balandžio 23-25 d. Klaipėdoje.

Norintys dalyvauti konferencijoje gali registruotis adresu
http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/registration/add

Daugiau informacijos rasite Klaipėdos universiteto svetainėje.