Netektis…

2022 m. birželio 12 d. eidama 77-uosius metus mirė geografė Irutė Švedienė (Jankauskaitė)…
Lietuvos geografų bendruomenė reiškia gilią užuojautą velionės vyrui Kęstučiui, dukrai Birutei, sūnui Dainiui, kitiems šeimos artimiesiems
Irena Švedienė gimė 1946 m. sausio 1 d. Paširvinčio kaime (Musninkų sen. Širvintų raj.). 1960 m. baigė Vindeikių septynmetę, o 1964 m. – Musninkų vidurinę mokyklą. Studijavo geografiją Vilniaus universitete. Baigusi studijas (1969 m.) pradėjo dirbti Respublikinėje agrochemijos laboratorijoje (Kaune) dirvožemininke-agrochemike. Nuo 1970 m. dirbo Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje. Ėjo įvairias pareigas: vadovavo naujai įkurtai Vilniaus (Trakų Vokės gyvenv.) meteorologijos stočiai, vėliau dirbo vyr. meteorologe, meteorologe inspektore, organizavo hidrometeorologinį marketingą. Vėliau, dirbdama Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Informacijos skyriaus vedėja, daug rašė apie Lietuvos meteorlogijos stočių veiklą ir jų problemas.
Nuo 1985 m. pradedėjo dirbti Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute (vėliau Vilniaus pedagoginiame universitete, Lietuvos edukologijos universitete) dėstytoja valandininke Geografijos katedroje. Skaitė teorinį dirvotyros kursą, vedė laboratorinius darbus, vadovavo dirvotyros lauko praktikoms geografijos ir gamtos specialybių studentams. Kartu su Geografijos katedros bendradarbiu, savo vyru Kęstučiu Švedu, išleido studentams skirtą mokymo priemonę „Mokomoji dirvotyros lauko praktika“ (2012 m.).
Irena Švedienė buvo aktyvi Lietuvos geografų draugijos ir Lietuvos dirvožemininkų draugijos narė.
Velionė pašarvota Musninkų parapijos namuose (Parko g. 4, Musninkuose, Širvintų sav.) nuo 2022 birželio 13 d. 17 val.
Laidotuvės birželio 14 d. 15:30