Rekreacinio potencialo įtaka pažintiniam ir edukaciniam turizmui Biržų regioninio parko pavyzdžiu / The Influence of Recreational Potential on Cognitive and Educational Tourism Taking Example by Biržai Regional Park

Geografija ir edukacija, Nr. 2, 2014, p. 35 – 48.

Daiva Meilutė, Jurgita Mačiulytė

Vilniaus universitetas / Vilnius University

Straipsnį sudaro trys pagrindinės struktūrinės dalys: straipsnio metodologija, kurioje apibrėžiamas Biržų regioninio parko rekreacinis ir rekreacinio pasiekiamumo potencialo nustatymas bei įvertinimas; pirmasis skyrius, skirtas aptarti turistų skaičiaus kaitą Biržų regioniniame parke, kurią nulėmė regioninio parko rekreacinis potencialas; ir antrasis skyrius, kuriame analizuojamos svarbiausios rekreacinio potencialo įtakos zonos, jų nustatymas, šių zonų įtaka pažintinio ir edukacinio turizmo vystymui Biržų regioniniame parke ir šių turizmo rūšių šiose zonose plėtrai .

Reikšminiai žodžiai: rekreacinis potencialas, pažintinis turizmas, edukacinis turizmas.

Abstract

In Lithuania the most attention is paid to the territories of the biggest tourism potential – to the national and regional parks of Lithuania. Therefore it is especially relevant and important to investigate tourism and recreational potential of national and regional parks and opportunities of its development for promotion of many tourism kinds. In the article recreational potential, potential of recreational attainability and peculiarities of the alternation of tourists’ number in Biržai regional park, which were determined by the recreational potential of the regional park, are nominated and evaluated, the most important areas of influence of the recreational potential, that influence development of cognitive and educational tourism in Biržai regional park and form centres of their expansion, are distinguished.

Keywords: recreational potential, cognitive tourism, educational tourism.

Daiva Meilutė, Jurgita Mačiulytė
Vilniaus universitetas / Vilnius University

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF