Švietimo lyderiai ir inovatyvūs mokymo metodai / Educational Leader versus Innovative Methods of Teaching

Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017, p. 140 – 152.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.12

Paulina Ucieklak – Jeż

Jan Dlugosz University in Czestochowa, Poland

Šio straipsnio tikslas – įvertinti švietimo lyderio įtaką mokyklos veiklos naujovėms. Atliekant tyrimą buvo keliamos šios problemos: lyderystė švietimo srityje, žinių vadyba, novatoriškumo formos, mokyklos aplinka. Autorė kelia hipotezę: ar švietimo lyderis, kuris nėra pokyčių ir inovacijų skleidėjas, geba taikyti novatoriškus mokymo metodus. Atliktas tyrimas, duomenų analizė parodė, kad svarbiausias vaidmuo taikant novatoriškus mokymo metodus tenka direktoriui, mokyklos vadovui.

Reikšminiai žodžiai: švietimo lyderis, švietimo lyderystės gebėjimai, žinių vadyba.

Abstract

The objective of this article is an assessment of the influence of an educational leader on introducing innovations to school. Following presentation of the issues concerning educational leadership, knowledge management, innovative form of managing a pupil’s potential called tutoring, sample studies verifying occurrence of the problem in school environment, the authoress put forward the following hypothesis: An educational leader, who is not of changes and innovations plays the most important role in implementing innovative methods of teaching.

The conducted research made it possible to collect the research material, analyse and present results, which will provide a kind of answer to the questions concerning the role of a school headmaster and teachers in implementation of innovative methods of teaching – school tutoring.

Keywords: educational leader, educational leadership knowledge, knowledge management, tutoring.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF