Trečioji konferencija „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams”

Balandžio 15 d. įvyko tradicinė, jau trečioji, konferencija „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“. Šį kartą buvo pakviesti ne tik geografijos, bet ir kitų socialinių mokslų mokytojai, studentai bei vyresniųjų klasių mokiniai, kurie domisi geografijos mokslo aktualijomis.

Konferenciją organizavo Lietuvos geografų draugija, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedra. Organizatoriai juokavome, kad pirmoji geografinė užduotis – susiorientuoti ir rasti naujai besikuriančius Vilniaus universiteto Jungtinio gyvybės mokslų centro modernius rūmus, Saulėtekio al. 7, kuriuose ir vyko konferencija. Dalyviai puikiai susiorientavo.

Konferencijos dalyvius pasveikino Vilniaus universiteto, Gamtos mokslų fakulteto dekanas prof. habil. dr. Osvaldas Rukšėnas ir Lietuvos geografų draugijos prezidentė prof. dr. Dovilė Krupickaitė.  Pranešimus skaitė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Geografijos ir kraštotvarkos katedros dėstytojai. Dr. Filomena Kavoliūtė kvietė atkreipti dėmesį į Lietuvos žemėlapiuose užrašytų vietovių vardus; ne tik upių, bet ir gyvenamųjų vietovių – kaimų, viensėdžių, miestelių. Įsiklausyti ir suvokti jų prasmę, atrasti ryšį su vietovių gamtos esamais, buvusiais bruožais ar istoriniais įvykiais. Dr. Rolandas Tučas palietė šiandienos geopolitinį skaudulį – Sirijoje vykstantį karą. Kokios šio brutalaus karo priežastys ir pasekmės? Kvietė giliau ieškoti atsakymų į klausimus, kodėl Sirijoje toks ryškus politinis susiskaldymas, kokie yra šios šalies teritorijos politinės diferenciacijos ypatumai, o svarbiausia – kokie galimi Sirijos politinės ateities scenarijai. Prof. habil. dr. Paulius Kavaliauskas ir dr. Ričardas Skorupskas pristatė Lietuvos kraštovaizdžio tvarkymo planą, kuris apibendrina mūsų valstybės kraštovaizdžio pažinimą ir numato svarbiausias gaires tvaraus kultūrinio kraštovaizdžio formavimui Lietuvoje. Plane nuosekliai pateikiama kultūrinio kraštovaizdžio samprata, turima kraštovaizdžio įvairovė ir galimybės užtikrinti tvariam šalies vystymui reikalingą bendrąją ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą.

Lietuvos socialinių tyrimų centro Etninių tyrimų instituto dr. Karolis Žibas, savo pranešime akcentavo dabartinės migracijos tendencijas Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Kvietė giliau pažvelgti į Europoje vyraujančią migracijos krizę, galimus problemų sprendimo būdus ir ES politikos įtaką šiuolaikiniams migracijos procesams. Atkreipė dėmesį į Lietuvos prieglobsčio politikos problematiką.

Lietuvos geologijos tarnybos dr. Kęstutis Kadūnas supažindino konferencijos dalyvius su šalies požeminio vandens būkle. Akcentavo, kad Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos ir pasaulio valstybių, kuri geriamajam vandeniui ruošti naudoja tik požeminį vandenį, todėl iššūkis ateityje bus ne turimų požeminio vandens išteklių kiekis, bet jų kokybės išsaugojimas.

AB SEB banko prezidento patarėjas dr. Gitanas Nausėda,pranešime „Lietuvos finansai 2015: euro įtaka šalies ūkiui“, apžvelgė svarbiausius lūkesčius ir baimes, sietas su euro įvedimu. Vertino, kurie iš jų pirmaisiais euro gyvavimo metais pasiteisino, o kurie – ne. Apibendrino euro įvedimo poveikį šalies finansinei reputacijai, infliacijai, palūkanų normoms. Lygino Lietuvos ir kitų Baltijos šalių euro įvedimo patirtis.

VU Tarptautinių ir politikos mokslų instituto ir Orientalistikos centro dėstytojas dr. Konstantinas Andrijauskas savo pranešime apžvelgė dabartinio Kinijos geopolitinio augimo sąlygas bei perspektyvas. Dėliojo argumentus už ir prieš dėl Kinijos geopolitinės įtakos pasaulyje. Pastaruoju metu gana dažnai kalbama apie objektyvų šalies ekonominio augimo tempų mažėjimą. Ar Kinija išlaikys antrosios supervalstybės vaidmenį XXI amžiuje?

UAB Hnit-Baltic specialistė dr. Jurgita Rimkuvienė ir VU bei GIS centro karografas dr. Linas Bevainis pristatė GIS technologijas, interaktyvius scenarijus geografijos, istorijos pamokų praturtinimui. Pertraukos metu konferencijos dalyviai turėjo galimybė susipažinti ir pasklaidyti „Lietuvos nacionalinį atlasą“.

Diskutuoti ir keistis idėjomis geografų bendruomenėje kvietė konferencijos moderatoriai prof.dr. Darijus Veteikis ir prof. Dr. Dovilė Krupickaitė.

Lietuvos geografų draugijos vardu, nuoširdžiai dėkoju visiems pranešėjams, dalyviams ir nuolatiniams partneriams bei rėmėjams įmonei UAB Hnit-Baltic.

Konferenciją apibendrino Genovaitė Kynė

Konferencijos pranešimai prisegtukuose.

Akimirkos iš konferencijos

Prisegtukai: