V. Pukelytės Baltrūnienės disertacija „Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos pavyzdžiu)”

2014m. kovo 25 d. 15 val. V. Pukelytė Baltrūnienė ginsis disertaciją, kurios tema „Geologinės struktūros įtaka geomorfologinių rajonų raidai (Pietų Lietuvos pavyzdžiu)” (Fizinė geografija 06 P). Vadovas prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius (Vilniaus universitetas). Gynimas vyks Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto salėje (T. Ševčenkos g. 13, LT-03223, Vilnius).

Anotacija:
Šio darbo tikslas Pietų Lietuvos pavyzdžiu įvertinti geologinės struktūros įtaką paviršiaus geomorfologinių kompleksų (rajonų) raidai. Ankstesnių tyrimų skyriuje apžvelgti struktūriniai geomorfologiniai, ikikvarterinių uolienų paviršių ir jų rajonavimo, pleistoceno storymės paleopaviršių, paleogeografinės raidos poledynmetyje, žemyninių eolinių darinių, geomorfologinio rajonavimo darbai. Metodikos skyriuje aptartas ikikvarterinių uolienų paviršiaus rajonavimas, paleoįrėžių užpildo struktūros įvertinimas, pleistoceno storymės paleopaviršių tyrimas, pleistoceno storymės paleopaviršių skyrimo patikimumo ir panašumo įvertinimas, taip pat paleogeografinės raidos, žemyninių eolinių darinių formavimosi, geomorfologinių rajonų litomorfogenetinės struktūros tyrimai.
Darbe pristatomi bendrieji ikikvarterinių uolienų paviršiaus bruožai, paleoįrėžių paplitimas, kilmė ir jų užpildas, ikikvarterinių uolienų paviršiaus paleogeomorfologinis rajonavimas, kvartero nuogulų storymės ypatumai bei Dainavos ir Žeimenos svitų kraigo paleopaviršiai. Darbe įvertinta geomorfologinių rajonų litomorfogenetinė struktūra ir sudarytas litomorfogenetinio rajonavimo žemėlapis, atkurta Pietų Lietuvos geomorfologinių rajonų paleogeografinė raida poledynmetyje. Atliktas geologinės struktūros sąsajų su geomorfologinių rajonų erdvine sklaida įvertinimas, leido nustatyti geomorfologinio paveldimumo pobūdį ir mastą. Darbo rezultatai apibendrinti išvadomis.

Daugiau informacijos Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.