Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis / International Academic Exchange of Students and Teaching Staff in Human Geography Study Field: The Case of Klaipėda Universi

Geografija ir edukacija, Nr. 5, 2017, p. 91 – 103.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/ge.2017.8

Daiva Verkulevičiūtė – Kriukienė, Angelija Bučienė

Klaipėdos universitetas / Klaipėda University

Dalyvavimas Erasmus ir Erasmus+ programose – populiari universitetų dėstytojų ir kito akademinio personalo bei studentų akademinio mobilumo forma. Klaipėdos universiteto geografai gali studijuoti daugiau kaip dvidešimtyje užsienio aukštųjų mokyklų įvairiuose Europos regionuose ir studijų geografija nuolatos plečiasi. Studijuodami užsienyje, jie ne tik gilina žinias, bet ir plečia geografinį akiratį, susipažįsta su naujais žmonėmis bei įvairiomis kultūromis, tobulina užsienio kalbos žinias. Kita vertus, užsienio aukštųjų mokyklų studentai, pasirinkę geografijos studijų dalykus Klaipėdos universitete, turi galimybę pamatyti Vakarų Lietuvos gamtą, socialinius ir ekonominius objektus, pažinti kultūrinę aplinką. Užsieniečiai studentai pripažįsta, jog jų studijos organizuotos taip, kad dėstytojai gali tiesiogiai bendrauti su kiekvienu studentu, o studijų atmosfera yra labai gera.

Be užsienio šalių studentų, Klaipėdos universitete sulaukiama ir dėstytojų vizitų, organizuojamos tarptautinės praktikos, įgyvendinami projektai, o Klaipėdos universiteto akademinis personalas turi galimybę vykti į užsienio valstybių aukštąsias mokyklas. Tie vizitai dėstytojams suteikia neįkainojamos naudos, kadangi įgyjama daugiau patirties, o išmoktus naujus metodus galima taikyti Klaipėdos universitete.

Reikšminiai žodžiai: tarptautiniai akademiniai mainai, Klaipėdos universitetas, visuomeninės geografijos studijos, Erasmus+.

Abstract

The participation in Erasmus and Erasmus+ programmes is the most popular form of mobility among the university teachers and other academic staff as well as students. The geographers of Klaipėda University can study in more than 20 universities of different regions of Europe, and the geography of studies expands from year to year. While studying in foreign countries, they not only deepen their knowledge, but also broaden the geographic scope, acquaint with new people and cultures, strengthen the knowledge of foreign language. From the other side, the students of foreign universities, having been chosen the geographic modules at Klaipėda University, have a possibility to see and learn about the nature of Western Lithuania, social and economic objects, the cultural environment.

According to the foreign students, the studies are organized so, that academic staff is able to collaborate with each student immediately, and the atmosphere of studies is very good.

Besides the foreign students, Klaipėda University receives also the foreign academic staff, organizes the international practices, develops the projects, and the academic staff of Klaipėda university has a possibility to visit the universities of foreign countries. Those visits give the invaluable benefit to the teachers, because one can receive more experience, and the newly adopted methods may be applied at Klaipėda University.

Keywords: international academic exchange, Klaipėda University, studies of human geography, Erasmus+.

Straipsnis .PDF formatu / Article in .PDF