Visuotinis LGD narių susirinkimas su prezidento ir valdybos rinkimais

Maloniai kviečiame Jus į visuotinį susirinkimą, kuris vyks š.m. kovo 8 d. Vilniaus universiteto Chemijos ir Geomokslų fakulteto Geomokslų instituto, Didžiojoje auditorijoje (M. K. Čiurlionio g. 21, II a.).
Šiame susirinkime bus renkama nauja draugijos valdyba ir prezidentė (-as) arba prieš trejus metus dabartinei valdybai ir prezidentei suteikti įgaliojimai bus pratęsti dar vienai kadencijai.  Pareikškite savo nuomonę dabar!
 
Visų draugijos narių dalyvavimas būtinas!  Prašome paraginti atvykti visus draugijos narius, su kuriais artimiau bendraujate.
SUSIRINKIMO PROGRAMA:
14.00 – 15.00  Dalyvių registracija (galima bus susimokėti nario mokestį).
15.00 – 15.15  Sveikinimo žodis.
15.15 – 16.00  Draugijos prezidentės pranešimas ir ataskaita.
16.00 – 16.30  Revizijos komisijos ataskaita. Diskusija dėl draugijos veiklos. Balsavimas.
16.30 – 16.45  2019-ieji vietovardžių metai.  doc. F. Kavoliutės pranešimas.
16.45 – 17.00 – prof. Č. Kudabą prisiminus.. doc. R. Prapiestienės pranešimas.
17.00 – 18.00 Draugijos prezidento ir valdybos narių rinkimai.
Nuo 18 val. draugijos narių bendravimas ir diskusijos prie arbatos puodelio.
 
Pastabas ir pageidavimus galima teikti el. paštu: info@lgd.lt
LGD valdyba