Dviejų dienų nemokamas nuotolinis renginys „Kraštovaizdžio horizontai“

Artėjant Europos kraštovaizdžio dienai, kviečiame gilinti savo žinias kraštovaizdžio srities mokymuose ir nuotoliniu būdu prisijungti prie platesnių diskusijų apie Lietuvos kraštovaizdžio ateitį.

Maloniai sutinkant Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos, 2023 m. spalio 17 d. vyksiantys saugomų teritorijų direkcijų darbuotojų mokymai „Kraštovaizdžio išsaugojimo ir pritaikymo lankymui priemonės“ bus atviri visiems norintiems! Galima bus daugiau sužinoti apie gamtinį karkasą, gamtotvarką, saugomų teritorijų planavimą, apie Europos, Lietuvos ir mūsų kaimyninių šalių projektus, demonstruojančius, kaip turėtų būti įgyvendinama Europos kraštovaizdžio konvencija.

2023 m. spalio 18 d. kviečiame dalyvauti tarpdisciplininiame forume „Kraštovaizdžio horizontai“, skirtame aktualioms Lietuvos kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo ir formavimo tendencijoms aptarti. Pranešimus skaitys, diskutuos įvairių mokslų krypčių akademikai iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos aukštųjų mokyklų, praktikai, saugomų teritorijų ir savivaldybių administracijų specialistai bei visuomenininkai. Bus paliečiamoskraštovaizdžio dvasinio klodo (vietovardžių, šventviečių), visuomeninės gamtos ir kultūros apsaugos, geoįvairovės temos, miestiško kraštovaizdžio formavimo aktualijos, regionų ir visos Lietuvos kraštovaizdžio politika. Forumą vainikuos diskusija apie Lietuvos kraštovaizdžio ateitį iki 2035 metų.

Tikimės, kad mokymai ir forumas ne tik plės mūsų akiratį, padės skirtingoms sritims apsikeisti žiniomis ir rasti sinergiją, bet ir prisidės stiprinant Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimą ir paskatins nacionalinės kraštovaizdžio politikos atnaujinimą.

Kraštovaizdžio srities mokymai skirti saugomų teritorijų ir savivaldybių administracijų specialistams, tačiau jie gali būti įdomūs įvairių sričių mokslo bendruomenių nariams, naudingi nevyriausybinėms organizacijoms ir visiems besidomintiems. Saugomų teritorijų direkcijų specialistai turės galimybę dalyvauti gyvai, o kitus kviečiame stebėti transliacijas nuotoliu.

Renginius organizuoja Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Geomokslų institutas ir Lietuvos geografų draugija.

Renginių PROGRAMA prisegtuke

Daugiau informacijos: www.vstt.lt; www.lgd.lthttps://www.chgf.vu.lt/gkk.

Prisijungimo nuorodos:

1 diena: https://tinyurl.com/5fzfcufj

2 diena: https://tinyurl.com/mrxtk9vc

Kontaktiniai asmenys:

Giedrė Godienė, VU, LGD: g.godiene@gmail.com

Rasa Jankaitienė, VSTT: rasa.jankaitiene@vstt.lt

Kraštovaizdis yra žmogaus suvokiama vietovė, kurios pobūdį lemia gamtos ir žmogaus veikimas ir sąveika. Tai mūsų visų bendras turtas, visas gyvasis ir negyvasis pasaulis. Jis yra ne tik žmonių, bet ir visų gyvų organizmų gyvenimo ir veiklos terpė. Jis formuoja mūsų pasaulėjautą, savivoką ir kalbinę raišką, saugo istorijos ženklus. Būdamas mūsų žinių, vertybių ir gyvensenos atspindžiu, kraštovaizdis yra svarbi tautinės tapatybės ir orumo dalis, už kurio būklę ir ateitį atsakome visi.

Pripažįstant kraštovaizdžio svarbą, jo tikslingos apsaugos ir pokyčių valdymo būtinybę, 2000 m. spalio 20 d. Florencijoje Lietuva pasirašė, o 2002 m. spalio 3 d. – ratifikavo Europos kraštovaizdžio konvenciją (įsigaliojo 2004 m.). 2023 m. šį tarptautinį susitarimą yra ratifikavusios 40 šalių. Nuo 2011 m. kraštovaizdžio – kompleksinį, visuminį teritorijos suvokimo modelį taiko ir UNESCO. Pabrėžiama, kad bet kurie reiškiniai ir elementai yra tampriai susiję, todėl pasaulio problemų negalima nagrinėti, spręsti nesuprantant ryšių tarp aplinkos komponentų, tarp žmogaus ir visuomenės, tarp materialių ir nematerialių dedamųjų.

Vienintelis teisės aktas, integruojantis Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas į Lietuvos teisinę sistemą yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1526 patvirtintas strateginis dokumentas – Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašas, kurio galiojimas baigėsi 2020 m. pabaigoje ir kurio atnaujinimui kol kas trūksta politinės valios ir specialistų sutelkties.

Susiję dokumentai